Wetenschappelijk Onderzoek: Max Foundation halveert ondervoeding bij kinderen in Bangladesh

Het gerenommeerde internationale Karolinska Institutet bevestigt het programmasucces van Max Foundation in het verminderen van ondervoeding van kinderen in Bangladesh. Het featured onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Children, meldt een aanzienlijke impact: de ondervoeding bij kinderen halveert in slechts vier jaar tijd, wat veel sneller is dan de nationale trend.

De mondiale uitdaging voor kindergezondheid 

Chronische ondervoeding is een probleem voor de volksgezondheid in lage- en middeninkomenslanden. Een belangrijke maatstaf voor ondervoeding is groeiachterstand, wat betekent dat een kind te klein is voor zijn leeftijd. Bijna 22% van de kinderen wereldwijd heeft een groeiachterstand, wat grotendeels onomkeerbaar is.  Groeiachterstand leidt tot een verhoogd risico op ziekten, verminderde leerprestaties, economische achterstand en chronische gezondheidsproblemen. 

De innovatieve aanpak van Max Foundation 

Max Foundation, een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van de gezondheid van kinderen, loopt voorop bij het aanpakken van groeiachterstand bij kinderen via haar integrale Healthy Village-aanpak. Haar aanpak integreert water, sanitaire voorzieningen en hygiëne met voedings- en zorginterventies, waarbij de diepere oorzaken van groeiachterstand worden aangepakt. Het mobiliseert en versterkt lokale overheidsmedewerkers, ondernemers en gemeenschappen om ondervoeding structureel terug te dringen. 

Indrukwekkende resultaten 

Recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van het gerenommeerde Karolinska Institutet, analyseert 130.000 lengte- en gewichtsmetingen van 20.000 kinderen onder de vijf jaar tussen 2018 en 2021. Uit het onderzoek blijkt dat het percentage van kinderen met een groeiachterstand in de Healthy Village-programmagebieden daalde van 51% in 2018 naar 25% in 2021, een halvering in slechts vier jaar tijd. De studie bevestigt dat het programma gezinnen met lage inkomens effectief ondersteunt. Juist deze kinderen laten de grootste verbeteringen zien in hun groeipatroon. Het grote aantal groeimetingen en kinderen dat in het onderzoek is opgenomen, maakt de resultaten significant. De studie is featured in het vakblad Children, wat betekent dat de studie een grote invloed kan hebben en belangrijke perspectieven biedt voor toekomstig onderzoek. 

Volgende stappen 

Max Foundation streeft ernaar om haar succesvolle programma en impact wereldwijd op te schalen. Dat doet ze in samenwerking met gemeenschappen, lokale overheden en internationale partners, om zo nog meer kinderen een gezonde toekomst te geven. 

Over Stichting Max 

Max Foundation is een internationale ontwikkelingsorganisatie, die innovatieve oplossingen ontwikkelt en opschaalt om kindergezondheid te verbeteren. Innovatie, ondernemerschap en data liggen aan de basis van hun aanpak. De huidige focus ligt op kwetsbare gemeenschappen in Bangladesh, Ethiopië en Burundi. Ga voor meer informatie over Max Foundation en de Healthy Village-aanpak naar www.maxfoundation.org 

Over Karolinska Institutet 

Karolinska Institutet is een van ’s werelds toonaangevende medische universiteiten en is gevestigd in Stockholm, Zweden. Het richt zich op het bevorderen van medische kennis en streeft naar een betere gezondheid voor iedereen. De Nobelcommissie van Karolinska Institutet selecteert de Nobelprijswinnaars voor de Fysiologie of Geneeskunde.

Referentie: Sin, M.P., Forsberg, B.C., Peterson, S.S., & Alfvén, T. (2024). Assessment of Childhood Stunting Prevalence over Time and Risk Factors of Stunting in the Healthy Village Programme Areas in Bangladesh. Children, 11, 650. https://doi.org/10.3390/children11060650