Onze focus

Belangenbehartiging & betrokkenheid

Iedereen betrekken, op alle niveaus.

Samen komen we verder. Samen kunnen we zorgen voor een effectieve en duurzame verandering. En daarom streven we ernaar dat anderen onze gecombineerde aanpak, zoals die van de Healthy Villages in Bangladesh, zullen overnemen om zo de levens van nog miljoenen kinderen meer te verbeteren.

We streven naar langdurige impact in kindergezondheidszorg door lokale gemeenschappen, overheden, ondernemers en financiële organisaties van begin af aan mee te nemen in onze programmas en aanpak.
We maken ons sterk voor een gezonde start voor ieder kind door: 

  • gemeenschappen te ondersteunen in het verkrijgen van betere diensten 
  • het maatschappelijk middenveld te versterken om samen het recht van een kind om gezond op te groeien te realiseren 
  • onderzoeksdata en bewijs te gebruiken om het in actie komen tegen ondervoeding aan te sporen 
  • investeringen in een geïntegreerde aanpak aan te moedigen 

Ontwikkelingssamenwerking richt zich vaak op óf schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH), óf voeding óf essentiële zorg. Wij zijn er juist voorstander van om beslissingen en fondsen op een gecoördineerde manier in te zetten om zo het bredere doel te realiseren: de gezondheid van kinderen. Een voorbeeld hiervan is onze ondersteuning aan het Ethiopische Ministerie van Gezondheid om targets voor de vermindering van chronische ondervoeding te behalen. 

Zobayda Talukder een veranderaar binnen de gemeenschap

Onze impact in belangenbehartiging & betrokkenheid